Bewuste Bodem


Dit thema richt zich op de bodem als sleutel in vocht- en nutriëntenvoorziening voor landbouw en natuur en op duurzaam bodem- en waterbeheer voor een gezonde bodem.

Projecten

Meer informatie

Coördinatoren

Ruud Bartholomeus en Mirjam Hack vierkant

Mirjam Hack

mirjam.hack@wur.nl 
Wageningen Environmental Research

Ruud Bartholomeus

ruud.bartholomeus@kwrwater.nl
KWR Watercycle Research Institute

Heb jij een goed idee rondom het thema Bewuste Bodem ?