Bewuste Bodem


In dit thema onderzoeken we de effectiviteit van lokale bodem- en watermaatregelen om te komen tot een klimaatbestendig bodem- en watersysteem. We voeren experimenten uit in de proeftuinen en werken aan beoordelingssystemen voor landbouw en natuur: de Waterwijzers

Projecten

Meer informatie

Coördinatoren

Ruud Bartholomeus en Mirjam Hack vierkant

Mirjam Hack

mirjam.hack@wur.nl 
Wageningen Environmental Research

Ruud Bartholomeus

ruud.bartholomeus@kwrwater.nl
KWR Watercycle Research Institute