Waarom Lumbricus


Als we de problemen van bodemdegradatie, toenemende weersextremen en fragmentering van governance niet in samenhang leren aanpakken, dan zal de veerkracht van het bodem- en watersysteem in de toekomst verder afnemen en neemt het risico op serieuze schade en misschien zelfs rampen toe.

Deze opgave vraagt om kennisontwikkeling en innovaties voor werkbare en klimaatrobuuste oplossingen. In het programma Lumbricus worden bestaande concepten doorontwikkeld en getest in de praktijk. Ook worden nieuwe instrumenten, tools en concepten ontwikkeld, toegepast en verbeterd. Daarmee zorgt het programma voor valorisatie (op inhoud en proces) en draagt bij aan vernieuwend, integraal bodem- en waterbeheer. Kern van Lumbricus is de integrale, gebiedsgerichte benadering van het bodem- en watersysteem en het vergroten van de betrokkenheid van de belanghebbenden.

Deze uitdagingen zijn sterk verweven. Bodem- en water vormen daarbij de verbinding tussen de hogere gronden en de beekdalen. Duurzame en klimaatrobuuste oplossingen worden daarom in het programma Lumbricus gebaseerd op het lokale en regionaal aanwezige bodem- en watersysteem.

Lumbricus, lum·bri·cus (lŭm’brĭ-kəs)

{zn.}, 1.) Een geslacht van ringwormen, die behoren tot de Oligochaeta, met inbegrip van de gemeenschappelijke regenwormen Lumbricus terrestris. 2.) De naam en het symbool van een kennisprogramma dat zich richt op het ontwikkelen, implementeren en het vergaren van kennis over klimaatrobuuste bodem- en watersystemen.