Publicaties


Op deze pagina staan de publicaties van de (deel)onderzoeken die zijn afgerond.

Binnen Lumbricus vinden verschillende soorten onderzoeken plaats. Van bodemverbetering tot de effecten van slimme drainage, en van bouwen met natuur in beekdalen tot participatieve monitoring.

Boeiende Beekdalen

Goede Governance

Wellend Water


Bewuste Bodem