Publicaties


Op deze pagina staan de publicaties van de (deel)onderzoeken die zijn afgerond.

Binnen Lumbricus vinden verschillende soorten onderzoeken plaats. Van bodemverbetering (werkwijze waarbij door bewerking of toevoegen van organisch materiaal de structuur van de bodem verbeterd) tot de effecten van slimme drainage, en van bouwen met natuur in beekdalen tot participatieve monitoring.

Definitieve rapporten

Boeiende Beekdalen

Goede Governance

Wellend Water


Bewuste bodem

Deltafacts

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het snijvlak van waterbeheer & klimaatverandering. Zo zijn er ook Deltafacts die raken aan kennis van Lumbricus.