Wellend Water


Richt zich op het optimaliseren van de waterhuishouding van een stroomgebied waarbij alle wateropgaven in samenhang worden aangepakt.

Projecten

Meer informatie

Coördinator

Timo Kroon vierkant

Timo Kroon

Timo.Kroon@deltares.nl

Deltares