Wellend Water


Richt zich op het optimaliseren van de waterhuishouding van een stroomgebied waarbij alle wateropgaven in samenhang worden aangepakt.

Projecten

Meer informatie

Coördinator

Geert-Jan Nijsten

GeertJan.Nijsten@deltares.nl

Deltares