Proeftuin Zuid


In Proeftuin Zuid worden analyses uitgevoerd, voordat maatregelen worden verkend en toegepast. Maatregelen worden getest in het district Raam, in natuurgebied Raamvallei (in het werkgebied van waterschap Aa en Maas) en bij De Groote Molenbeek (in het werkgebied van waterschap Limburg).

Onderwerpen

Meer informatie

Coördinatoren

Frank van der Bolt 2 - Proeftuinco+Ârdinator Zuid

Frank van der Bolt

Heb jij een goed idee rondom proeftuin Zuid ?