Wellend Water


De projecten binnen thema Wellend Water behelzen vooral het ontwikkelen en implementeren van hydrologische modellen. Deze modellen worden door de waterschapsmedewerkers mede ontwikkeld en gebruikt zodat we nog beter in staat zijn het watersysteem klimaatbestendiger te maken en het bestuur en partners te adviseren.

De resultaten uit de thema’s Bewuste Bodem en Boeiende Beekdalen kunnen in deze modellen worden ingevoerd, zodat de effecten van die maatregelen voor een groter gebied kunnen worden doorgerekend. Voorbeelden van projecten zijn 1) de ontwikkeling van een grondwatermodel, 2) de koppeling van het grondwatermodel aan een gewasgroei en verdampingsmodel en 3) het dynamisch koppelen van grond- en oppervlaktewatermodellering zodat maatregelen met betrekking tot extreme situaties (droog en nat) beter bepaald kunnen worden.