Proeftuinen


De onderzoeken binnen het kennisprogramma worden uitgevoerd in twee proeftuinen in Zuid en Oost Nederland.

Daarbuiten wordt onder leiding van de STOWA (stichting onderzoek waterschappen) gewerkt aan het ontwikkelen van het benodigde Instrumentarium. Bij dit laatste ligt in 2017 de focus op de Waterwijzer Natuur en Waterwijzer Landbouw.

Onze proeftuincoödinatoren aan het woord:


Proeftuin Oost

De onderzoeken in Proeftuin Oost richten zich op het stroomgebied van de Vecht.

Proeftuin Zuid

In proeftuin Zuid worden maatregelen breed verkend en toegepast. In deze proeftuin liggen twee stroomgebieden: De Raam en De Groote Molenbeek.

Proeftuinen: Instrumentarium

Binnen de proeftuin Instrumentarium worden generiek toepasbare instrumenten ontwikkeld.