Bewuste bodem


We onderzoeken de effectiviteit van lokale bodem- en watermaatregelen om te komen tot een klimaatbestendig bodem- en watersysteem. We voeren experimenten uit in de proeftuinen en werken aan beoordelingssystemen voor landbouw en natuur: de Waterwijzers

Waterwijzers

Proeftuin Zuid draagt bij aan het ontwikkelen en testen in de praktijk van zowel de Waterwijzer Landbouw als Natuur. Voor meer informatie over de Waterwijzers zie www.waterwijzers.nl.

Bodemgesteldheid Raam

Voor het district Raam van Aa en Maas is onderzoek gedaan naar de gesteldheid van de agrarische bodem om daarmee onderbouwd de beste maatregelen te identificeren die bij dragen aan het klimaat robuuster maken van het gebied. Alle bestaande kennis is geanalyseerd en er zijn veldbezoeken gebracht. Het resultaat

Compost

In samenwerking met de HAS Den Bosch, worden de effecten van compost op de bodem onderzocht bij Tuinbouwbedrijf Jonkergouw uit Schaijk. Specifiek voor Lumbricus wordt gekeken naar het effect van compost op de nitraatuitspoeling. Meer informatie

Sorghum

In samenwerking met AgroProeftuin de Peel en een aantal andere partners, wordt er onderzoek gedaan aan het gewas sorghum en het effect van deze teelt op de bodem. Sorghum is een graan dat minder water nodig heeft dan maïs en zou ook als veevoer gebruikt kunnen worden. Het gewas wordt in warmere delen van de wereld geteeld. Mogelijk kan sorghum ook bodemverdichting verminderen. Meer informatie

Watermaatregelen

In samenhang met experimenten in Proeftuin Oost, wordt er onderzoek gedaan naar de optimale watertoediening, zodat water zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt. Op verschillende plaatsen wordt water ofwel via beregening toegediend, ofwel door infiltratie (het in de bodem brengen van water) met greppels, ofwel met regelbare of klimaat adaptieve drainage. Er zit ook variatie in de herkomst van het water, zoals oppervlaktewater, grondwater of restwater van de industrie. De locaties zijn bij graszodenbedrijf Leon Steenbergen in Vinkel (NB) en melkveehouder Jeroen Nabben in America (LB).