Afweging en optimalisatie van maatregelen (2020)


Binnen deze activiteit worden de geselecteerde en geanalyseerde maatregelen verder geoptimaliseerd voor het stroomgebied, in samenspraak met de verschillende actoren in het gebied.

Het afwegen en optimaliseren van maatregelen is een complex proces. Zeker wanneer het een echte “integrale” afweging is, zoals beoogd in Lumbricus; waarbij zowel situaties met watertekorten, wateroverlast en de waterkwaliteit worden geanalyseerd. En vanuit verschillende invalshoeken, het bodemwater, het grondwater en het oppervlaktewater, en voor verschillende gebruikersfuncties.

Naast de technische invalshoek, waarin er aandacht is voor de complexe processen in het watersysteem, die interacteren op verschillende tijd- en ruimteschaal, is er vooral aandacht voor de processsen die in het gebied spelen. Vanuit Wellend Water zal het proces technisch worden ondersteund. Het gebiedsproces wordt getrokken vanuit de regionale waterbeheerders, in nauwe samenwerking met het thema Goede Goverance.