Bodemvruchtbaarheid


Binnen het thema Bewuste Bodem wordt er onder andere gekeken naar bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur en de sponswerking van de bodem.

Eén van de methodieken die wordt getest binnen Lumbricus, is Bokashi. Door Bokashi compost aan te brengen op het land, willen wij onderzoeken welke positieve effecten dit heeft voor de bodemvruchtbaarheid en -structuur.

Bokashi is een composteringstechniek waarbij de verbranding van het organische afval niet hoger komt dan 40 graden. Dit komt door de "goede" bacteriën die aan de composthoop worden toegevoegd. Omdat er minder verbranding plaats vind, blijft er meer organische stof over die gebruikt kan worden voor de verbetering van de bodem.

Bij verschillende waterschappen lopen momenteel pilots waarin zij samenwerken met agrariërs om berm- en slootmaaisel te composteren. Binnen deze pilots word gekeken naar de effecten en of er concrete toekomstige afspraken gemaakt kunnen worden over de afname en gebruik van het organisch afval.

Kernwoorden: Bioterra, bokashi, maaisel