Bodemstructuur


Een goede bodemstructuur is belangrijk voor de afvoer van water, gezondheid van de planten en het bodemleven.

We kijken bijvoorbeeld of dat kan worden opgeheven door het telen van diep wortelende gewassen en natuurlijk welke effecten Bokashi heeft op de bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid en het bodemleven.