Nieuwsbrief Lumbricus


Editie september 2018

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit voor de landbouw, natuur en recreatie? Hoe voorkomen we overlast en verminderen we verdroging?

Over Lumbricus

Worm kruipt over de aarde

Dit zijn moeilijke vraagstukken voor waterbeheerders en grondgebruikers. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn maar ook omdat het klimaat verandert. In het programma Lumbricus werkt een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen. Het doel: hoger gelegen zandgronden zo inrichten, dat de omstandigheden voor landbouw, natuur en recreatie zo goed mogelijk  zijn. Lees meer op www.programmalumbricus.nl.

Gebruikersdag waterwijzers

Op 27 juni 2018 vond er een gebruikersdag plaats voor de waterwijzers landbouw en natuur. Tijdens deze dag werden de beide waterwijzers inhoudelijk toegelicht en konden de aanwezigen in de middagsessie aan de slag met het instrument.

KlimaatAdaptieve Drainage in Haaksbergen

Foto KlimaatAdaptieve Drainage Haaksbergen

De landbouw is tijdens de droogte van 2018 hard geraakt en laat haar kwetsbaarheid zien; weinig neerslag en een hoge verdamping. We zoeken in Lumbricus naar innovatieve oplossingen om hiermee om te gaan. In Haaksbergen loopt een veldproef met KlimaatAdaptieve Drainage. En dat heeft deze droge zomer zijn meerwaarde getoond.

Officiële start proeftuin Stegeren

Stegeren

De onderzoeken binnen het kennisprogramma Lumbricus worden uitgevoerd in twee proeftuinen: één in Zuid Nederland en één in Oost Nederland. Op 20 september wordt officieel gestart met de proeftuin in Stegeren (onderdeel van proeftuin Oost).

Publicatie rapport bewuste bodem

In het stroomgebied van de Raam is voor het deelprogramma Bewuste Beekdalen een verkennende studie uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de problemen die er ten aanzien van de bodemkwaliteit spelen. Inmiddels is hierover een rapport verschenen.

Interview met Jeroen Onrust

Foto Jeroen Onrust

Elke nieuwsbrief een verdiepend interview. In deze editie een gesprek over bodemgebruik met wetenschapper Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij promoveerde in 2017 op onderzoek naar de wisselwerking tussen boerenbeheer, regenwormen en hun beschikbaarheid voor weidevogels. Omdat wormen in het programma Lumbricus een belangrijke rol spelen hebben wij Jeroen een aantal vragen gesteld over dit zeer boeiende onderwerp.

Aanwezigheid tijden symposia en congressen

De deelnemers van Lumbricus zijn regelmatig aanwezig bij symposia en congressen. Hieronder een overzicht:

  • 20 september 2018: Jaarcongres SIKB
  • 22-27 september 2018: Europese Week van het Water
  • 4 oktober 2018: Noordelijke Netwerkdag Bodem
  • 1 november 2018: Nationaal Deltacongres
  • 13 november 2018: Bodembreed symposium

Wij willen je in de toekomst graag op de hoogte blijven houden via deze nieuwsbrief. Omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018 van kracht is, moeten wij je vragen of wij je mogen blijven informeren. Wanneer je dit niet wilt, kunt je je via deze nieuwsbrief afmelden. Onderaan de pagina is de mogelijkheid voor afmelden ingebouwd.