Onderzoeksprogramma voor een klimaatrobuust bodem- en watersysteem

Thema's

Bewuste Bodem

thema-bewuste-bodem

De bodem als sleutel in vocht- en nutriëntenvoorziening voor landbouw en natuur. Maar ook duurzaam bodem- en waterbeheer voor een gezonde bodem onder invloed van menselijk gebruik en huidig en toekomstig klimaat.

Wellend Water

thema-wellend-water

Het optimaliseren van de waterhuishouding van een stroomgebied. Het gaat om alle typen maatregelen die aangrijpen op het lokale en regionale grond- en oppervlaktewatersysteem.

Boeiende Beekdalen

thema-boeiende-beekdalen

Optimale benutting van natuurlijke processen voor ontwikkeling en beheer van beken en beekdalgronden.

Goede Governance

home Lelies - de Raam

Governance vragen die een rol spelen om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van het bodem- en watersysteem.

Klimaatrobuust in praktijk

Nieuws

Lumbricus op Twitter