Officiële start proeftuin Stegeren


Door de droogte en het watertekort de afgelopen maanden staat ons veranderende klimaat volop in de belangstelling. Maar hoe gaan we om met klimaatverandering: hoe voorkomen we wateroverlast door hoosbuien en hoe verminderen we verdroging?

In onze proeftuinen proberen we hier een antwoord op te vinden en zoeken we samen naar haalbare en betaalbare oplossingen voor klimaatproblematiek van hoger gelegen zandgronden. Dit doen we middels tweeproeftuinen: één in Oost-Nederland en in Zuid-Nederland. Het gebied van Stegeren (omgeving Ommen) maakt onderdeel uit van de proeftuin Oost. Hier werken agrariërs en waterbeheerders nauw samen op zoek naar een gezonde bodem.

Op donderdag 20 september gaan we officieel starten met de uitvoering van deze proeftuin. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Uiteraard houden we je op de hoogte over de voortgang in deze proeftuin.