Gebruikersdag waterwijzers


Een groot aantal partijen werkt vanaf 2012 aan nieuwe en verbeterde methoden om de effecten van veranderingen in de waterhuishouding op landbouw (opbrengsten) en natuur in beeld te brengen, niet alleen voor het huidige klimaat maar ook voor toekomstig klimaat . Dat gebeurt onder de titels 'Waterwijzer Landbouw (WWL)' en 'Waterwijzer Natuur (WWN)'.

Op 27 juni 2018 vond er een waterwijzer gebruikersdag plaats. Tijdens deze dag werden de beide waterwijzers inhoudelijk toegelicht en konden de aanwezigen in de middagsessie aan de slag met het instrument.

In het kader van het project Lumbricus is ook meegewerkt bij aan de ontwikkeling van deze waterwijzers. De waterwijzers zijn namelijk toegepast in onze proeftuinen, in de Raam en in het Vechtgebied (Stegeren). Voor het deelgebied Stegeren is specifiek gekeken naar het effect van een herinrichtingsmaatregel van de Vecht en naar het effect van een KNMI klimaatscenario. Voor proeftuin de Raam zijn enkele maatwerkberekeningen uitgevoerd om het effect van extreme neerslag tijdens het groeiseizoen inzichtelijk te maken..

Door de resultaten van de proeven in de proeftuinen zijn er aanpassingen gemaakt in het model wat heeft geleid tot een verbetering.

Meer informatie? Kijk dan op www.waterwijzer.nl. Daar is ook een volledig verslag van de gebruikersdag te vinden.