Workshop Lumbricus: wat is een klimaat robuust systeem?


In deze workshop zijn een tweetal presentaties gehouden door Erik van Slobbe en Kris Lulofs over de vraag: wat is een klimaatrobuust systeem? Erik van Slobbe vertelt dat we toe moeten naar een bodem- en (grond)waterbeheer waarbij meer water langer (gecontroleerd) wordt vastgehouden, en er een nieuwe balans ontstaat tussen vasthouden, gebruiken en afvoeren. Verder is er geconstateerd dat het klimaat robuust maken van het land- en watersysteem op de hoge zandgronden op dit moment gefragmenteerd verloopt. Er is behoefte aan meer afstemming zowel ruimtelijk, bestuurlijk als in de tijd.

In het tweede gedeelte van de workshop gaf Kris Lulofs een presentatie over de rol, taak en verantwoordelijkheden. Hierin kwam naar voren dat de transitie meer ondersteund moet worden. Ook werd er verteld dat er in de omgevingsverordening (provinciale verordening die de verhoudingen tussen de regionale overheden regelt) en omgevingsplan door de provincie en gemeente omgevingswaarden gesteld kunnen worden. Deze omgevingswaarden betreffen doelen en normen inzake de gewenste fysieke en biologische bodemkwaliteit. Het rijk voorziet hier geen regierol en dit wordt dus neergelegd bij de perceeleigenaar en lokale overheden. Als conclusie werd hier getrokken dat we eigenlijk al heel veel kennis hebben over het watersysteem. We moeten alleen de vaardigheid opbouwen om hier ook adaptief mee om te gaan. Ook moeten we het lef tonen om hier stappen te zetten.

Er volgen nog twee inhoudelijke workshops en we sluiten af met het eindsymposium op 3 maart.

Nog aanmelden voor één van de workshops en/ of het eindsymposium? Dat kan via: https://www.programmalumbricus.nl/nieuws/aanmelden-workshops/.