Boeiende Beekdalen


Verlengde nevengeul Junne

Ter hoogte van stuw Junne wordt eind 2019 een stuwpasserende nevengeul verlengd tot 2,5 km lengte volgens de principes van Building with Nature. Voor het bepalen van de ligging van de verlengde nevengeul is een Landschapsecologische systeemanalyse uitgevoerd.

Door na aanleg de verlengde nevengeul goed te monitoren zal er veel nieuwe kennis worden vergaard over de effecten van Building with Nature en op welke manieren dat in de toekomst kan worden ingezet.

De verwachting is dat er in de nevengeul voldoende stroming en dynamiek ontstaat zodat specifieke planten en diersoorten zich kunnen vestigen en de waterdoelen uit de kaderrichtlijn water kunnen worden gehaald.

Proef zandsuppletie

Om meer inzicht te krijgen in hoe de morfologische processen gaan verlopen na aanleg van de verlengde nevengeul loopt er momenteel een proef waarbij er zand wordt ingebracht in de bestaande nevengeul. Onderzocht wordt hoe het zand zich verplaatst door de nevengeul.

Peilen en vegetatie

Binnen het onderdeel peilen en vegetatie wordt met behulp van satellietdata onderzocht hoe beplanting in het winterbed van de Vecht de doorstroom beïnvloedt. Beplanting of andere obstakels kunnen een goede doorstroming hinderen en daardoor het water opstuwen. In het ergste geval kan dat voor overstroming zorgen.

Uit de eerste fase is gebleken dat satellietbeelden benut kunnen worden om een actueel beeld te krijgen van de toe- of afname van beplanting. In de tweede fase die in 2019 is gestart wordt onderzocht of een koppeling kan worden gemaakt met de hydrologische modellen, zodat kan worden doorgerekend wat de toe- of afname van de beplanting betekent voor de waterveiligheid.

Zo kunnen risico’s op wateroverlast worden verkleind, terwijl ecologie en mogelijk maaikosten kunnen worden gespaard als beelden van satellieten kunnen ondersteunen bij het nemen van beslissingen over het maaien van beplanting in het winterbed.