Workshop Lumbricus: welke hulpmiddelen gebruiken we?


De tweede inhoudelijke workshop staat in het teken van de hulpmiddelen die we ontwikkeld en toegepast hebben tijdens het programma Lumbricus.

Participatieve monitoring

De 80 aanwezigen worden eerst meegenomen in een presentatie door Bas Breman over het onderwerp participatieve monitoring. Participatieve monitoring is een proces waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn bij het ontwerp van een monitoring systeem, de verzameling van de data en ook bij het interpreteren en gebruik van de data. Het is een investering die gedaan wordt maar het betaalt zich uiteindelijk terug in nieuwe inzichten en vertrouwen. Het zorgt ervoor dat je samen slimmer en sterker bent.

Waterwijzers

Het tweede gedeelte van de workshop ging over de Waterwijzers (door Ruud Bartholomeus en Martin Mulder). De Waterwijzers Natuur en Landbouw brengen de effecten van maatregelen en een veranderend klimaat in beeld voor natuurlijke vegetatie en landbouw gewasopbrengsten. Hierin zijn resultaten van verschillende procesmodellen gecombineerd om tot een eenvoudige toepassing te komen.

Instrumenten

In deel drie vertellen Chris van Rens en Joachim Hunink over de instrumenten voor regionale modellering. Hier zijn instrumenten ontwikkeld om dynamisch te kunnen rekenen aan gewasverdamping, grond- en oppervlaktewater en aan subinfiltratie. De instrumenten zijn in nauwe samenwerking tussen waterschap en kennisinstituut geoperationaliseerd. Deze vorm van samenwerking is zeer effectief en heeft producten opgeleverd die toepasbaar zijn voor Waterschappen om in te schatten wat de effecten zullen zijn van maatregelen en klimaatverandering.

Afsluiting en discussie

In de afsluiting en discussie komt duidelijk naar voren dat er veel waarde gehecht wordt aan de goede samenwerking tussen waterschappen en kennisinstituten die is ontstaan tijdens het programma Lumbricus. Ook wordt er door Geert-Jan Nijsten en Mirjam Hack gevraagd welke boodschappen en vragen moeten worden doorgegeven naar het eindsymposium van 3 maart. Ze doen dit aan de hand van stellingen die tijdens het eindsymposium weer aan bod zullen komen.


Nog 1 workshop voor het eindsymposium

Er volgt nog één inhoudelijke workshop en we sluiten af met het eindsymposium op 3 maart. Nog aanmelden voor de laatste workshop en/of het eindsymposium?

Dat kan via: