Waterwijzers Landbouw en Natuur


Landbouw en natuur stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan beschikbaar water in de wortelzone. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering voor respectievelijk landbouwopbrengsten en natuurdoelen.

Daarom zijn er nu twee systemen in ontwikkeling die dat, zo goed mogelijk, wel doen: de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur. Beide kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van schade aan landbouw en natuur, maar ook voor het optimaliseren van de waterhuishouding.

In Lumbricus staat dit laatste staat centraal binnen de thema’s Bewuste Bodem en Wellend Water. Bij voorkeur worden de instrumenten tegelijk ingezet voor een integrale optimalisatie van de waterhuishouding in een gebied en voor een inrichting waarvan zowel landbouw als natuur profiteren. In dit artikel vindt u meer informatie over de achtergronden en toepassingen van beide waterwijzers.

Meer informatie:

Waterwijzer Landbouw: Mirjam Hack, Wageningen Environmental Research, mirjam.hack@wur.nl & Ruud Bartholomeus, KWR Watercycle Research Institute, ruud.bartholomeus@kwrwater.nl

Waterwijzer Natuur: Flip Witte, KWR Watercycle Research Institute, flip.witte@kwrwater.nl

Coördinatie vanuit STOWA (stichting onderzoek waterschappen): Rob Ruijtenberg, ruijtenberg@stowa.nl