Verbeterde benadering van de gewasverdamping


Verdamping wordt in de gangbare modellen elk jaar met dezelfde gewasgroeicurves berekend. Dat betekent dat je in principe aangeeft dat de gewassen er altijd picobello bij staan op het land. Bekend is echter dat de gewasverdamping, en daarmee de gewasgroei, sterk afhankelijk is van onder andere de temperatuur en het voor de plant beschikbare bodemvocht.

Binnen Lumbricus is het nu gelukt om het gewasgroeimodel WOFOST te koppelen aan het model voor de onverzadigde zone – de bouwvoor zeg maar – MetaSWAP. Hierdoor wordt de gewasverdamping tussen jaren én binnen jaren veel dynamischer berekend.

Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de uitkomsten dienen de resultaten, en dus het model, nog getoetst te worden aan metingen. Dit gaat volgend jaar gebeuren. Er zijn nog verbeteringen mogelijk, maar de eerste resultaten van het prototype zien er veelbelovend uit. Binnen Wellend Water is dan ook de bedoeling om dit prototype (indien voldoende goed bevonden in de toets) te gebruiken in het doorrekenen van de maatregelen binnen Lumbricus. Want uiteindelijk willen we natuurlijk weten of de maatregelen die we van plan zijn om te gaan uitvoeren in het kader van een klimaat robuust watersysteem ook leiden tot verbeteringen voor de boer in termen van meer gewasproductie.

Figuur 1 LAI (bladoppervlak) in huidige instrumentarium (blauw) en koppeling WOFOST (oranje)

Figuur 1: LAI (bladoppervlak) in huidige instrumentarium (blauw) en koppeling WOFOST (oranje)