29 juni: Waterwijzerdag!


Een groot aantal partijen werkt momenteel hard aan nieuwe en verbeterde methoden om de effecten van veranderingen in de waterhuishouding op landbouw(opbrengsten) en natuur goed in beeld te brengen.

Dat gebeurt onder de titels 'Waterwijzer Landbouw (WWL)' en 'Waterwijzer Natuur (WWN)'. Maar wat zijn het voor instrumenten, hoe werken ze en wat kun je er precies mee? Tijdens de Waterwijzerdag op 29 juni jl. kregen de aanwezigen antwoorden op deze vragen. Ook vertelden gebruikers over hun eerste ervaringen met de instrumenten.

Voor waterbeheerders is het van groot belang een goed beeld te krijgen van de effecten van waterhuishoudkundige veranderingen - bijvoorbeeld peilveranderingen, grondwateronttrekkingen, hevige neerslag, de aanleg van buisdrainage - op de landbouw en natuur in een gebied. Op deze manier kun je kansen creëren voor optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor de functies en omgekeerd: eventuele schadelijke effecten beperken. Ook geeft het een goede basis voor het doen van schadeberekeningen.


Lees de rest van het verslag