Startbijeenkomst kennisprogramma Lumbricus een succes!


De startbijeenkomst van het kennisprogramma Lumbricus was een succes! Met een hand vol verf zette elk van de samenwerkingspartners een handdruk en verzegelde daarmee de belofte om van het programma een succes te maken.

Tijdens de bijeenkomst benadrukte Elaine Alwayn van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de bijdrage die het programma zal leveren aan het verbeteren van de waterveiligheid, –kwaliteit en –kwantiteit. Het belang van goed systeemmanagement op de hogere gronden in Nederland is met name belangrijk voor de lagergelegen deltagebieden in Nederland.

Jakob Wallinga (Wageningen University & Research) ging dieper in op de wetenschappelijke aanpak van het programma. Omdat de huidige situatie in Nederland binnen het kennisprogramma vanuit meerdere hoeken wordt bekeken (waterbeheer, natuur, kennisinstellingen en gebruikers), en omdat er wordt gedacht vanuit het systeem (niet alleen water, maar ook bodem en vegetatie), zal het programma waardevolle inzichten leveren voor het verbeteren van het Nederlandse water- en bodemsysteem. Daarnaast wordt er binnen het programma ook aandacht besteed aan de ‘governance’ van onze omgeving; hoe moeten wij (in de toekomst) gaan samenwerken om het systeem gezond te houden zodat het meerdere functies kan bedienen (landbouw, recreatie, natuur, economie, etc.).


Start Lumbricus

Maar omdat beelden meer vertellen dan woorden hebben wij een fotocollage in elkaar gezet.