Minister prijst programma Lumbricus tijdens eindsymposium


Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met weersextremen zoals extreme neerslag en langdurige perioden van (extreme) droogte. Dat heeft, zeker in de hoger gelegen, hellende, zandgronden zoals in Twente en Noord Brabant, grote gevolgen. Hier is het veel lastiger dan elders om water tijdelijk te bergen of ergens van aan te voeren.

Bij een op de toekomst ingericht watersysteem op de hoge zandgronden is het daarmee van het grootste belang dat water beter vastgehouden wordt en de afvoer van water zoveel mogelijk beperkt wordt. Tegelijkertijd willen we bij hevige neerslag ook droge voeten houden. Deze opgaven stellen ons dus voor nieuwe dilemma’s. Wat zijn haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor deze uitdaging?

Vechtstromen is leadpartner van het programma Lumbricus. In dit programma - waarin veel verschillende partijen waaronder waterschappen, kennisinstellingen en grondgebruikers zoals agrariërs en terreinbeheerders samen hebben gewerkt - heeft zich de afgelopen 4 jaar door middel van proeven, onderzoeken en modelberekeningen gebogen over de vraag wat nou een klimaatrobuust watersysteem/landschap is en uit welke ingrediënten dat bestaat. Vanochtend, 3 maart, zijn de resultaten van het programma gepresenteerd tijdens een online digitaal eindsymposium.

Complimenten van de minister

De dag begon met een openingsspeech van minister Cora van Nieuwehuizen. In haar speech gaf de minister aan dat het programma Lumbricus precies is waar het om gaat: vindingrijke waterbeheerders en onderzoekers die met de grondgebruikers innovaties en proeven in de praktijk brengen en zo nieuwe kennis en inzichten opleveren. De droge zomers van de afgelopen jaren geven dus ook precies de urgentie, actualiteit en belang van dit programma aan. Een vernieuwede bijdrage aan toekomstig waterbeheer waar het programmateam volgens de minister trots op mag zijn.

De resultaten zijn samengevat in een rapportvorm en deze is te vinden op www.stowa.nl/lumbricus

Het symposium is terug te kijken via https://live.dutchwebinar.com/lumbricus/


Een terugblik door verschillende partijen.