Metingen Lage Raam - effecten vegetatie op Hydraulica


Zondag 10 september zijn Ellis Penning (Deltares), Daan Klaassen (Waterschap Aa en Maas) en ik (Rob Fraaije) het veld in geweest om gedetailleerde afvoermetingen en waterstandmetingen uit te voeren in de Lage Raam.

Deze beek wordt regelmatig gemaaid om de afvoercapaciteit te waarborgen. In het kader van Lumbricus Boeiende beekdalen (onderdeel peilen en vegetatie) doen we onderzoek naar het effect van vegetatie op hydraulica. Specifiek zijn we geïnteresseerd in de seizoensmatige variatie in weerstand die vegetatie biedt, zo neemt in het voorjaar de weerstand toe, piekt deze ergens in de zomer (wanneer er niet gemaaid wordt) en neemt het na de zomer weer af. De hoeveelheid afvoer heeft daarnaast ook weer invloed op deze weerstand, een hoge afvoer kan waterplanten plat ‘duwen’ waarmee de afvoercapaciteit tijdelijk toeneemt. Door zowel de vegetatie, afvoer en waterstanden door de tijd te monitoren krijgen we meer grip op het effect van vegetatie op waterstanden, waarmee uiteindelijk de timing en frequentie van maaien kan worden geoptimaliseerd. Risico’s op wateroverlast kunnen hiermee worden vermeden, en er kan beter rekening worden gehouden met het behoud van ecologische waarden.

De reden dat we op een zondag het veld in gingen is dat de dagen ervoor veel regen was gevallen en er daarom een iets hogere afvoer was, interessant voor de metingen.


Met behulp van een zogenaamde StreamPro ADCP een dwarsprofiel gemaakt van de stroomsnelheden (in zowel de hoogte als de breedte) in de Lage Raam.