Gebiedsbijeenkomst proeftuin Oost


​Een van de onderdelen van Lumbricus is de proeftuin Oost, waar onderzoeken zijn gedaan die zich richten op het stroomgebied van de Vecht. Op 18 november 2020 vond digitaal een brede gebiedsbijeenkomst plaats waar deelnemers vanuit verschillende sectoren (agrariërs, terreinbeherende organisaties, provincie, waterschap) met elkaar in gesprek zijn gegaan over de betekenis van de kennis. Bestuurder Nettie Aarnink van Vechtstromen gaf een inleiding.

De bijeenkomst liet zien dat de urgentie om samen te werken aan een klimaatrobuust systeem wordt gevoeld. Nu is het zaak om hier gezamenlijk richting en uitvoering aan te geven. Het kennisprogramma Lumbricus liet zien dat maatregelen ter versterking van het natuurlijke systeem zoals bodemverbetering (werkwijze waarbij door bewerking of toevoegen van organisch materiaal de structuur van de bodem verbeterd) en waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) in combinatie met technische maatregelen oplossingen kunnen bieden. Daarnaast zal acceptatie dat ‘niet alles maakbaar is’ een rol spelen.

Benieuwd naar de uitkomsten?

Op 3 maart 2021 vindt het eindsymposium van Lumbricus plaats.