Eindsymposium Lumbricus


Als je concreet werk wilt maken van klimaatrobuust bodem- en waterbeheer op de hogere zandgronden, waar begin je dan? Hoe zorg je voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie?

Hoe voorkom je wateroverlast en verminder je de kans op verdroging? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen en hoe hangen die met elkaar samen? Wat is het effect van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met inwoners en grondgebruikers?

In het programma Lumbricus hebben we de afgelopen vier jaar gewerkt aan het beantwoorden van deze vragen. Dat deden we samen met onderzoekers, waterschappers en grondgebruikers. We krijgen steeds vaker te maken met perioden van langdurige droogte. Daarom is dit programma van groot belang. We hebben veel kennis en inzichten vergaard, ook tijdens de drie afsluitende workshops. Die kennis willen we graag met u delen tijdens het eindsymposium op 3 maart.

Programma

  • 10:00 uur WELKOM en introductie — Stefan Kuks
  • 10:05 uur Openingsspeech — minister Cora van Nieuwenhuizen
  • 10:20 uur Klimaatrobuuste landschappen — Jakob Wallinga
  • 10:45 uur Een noodzaak voor het waterschap — Peter Ketelaars

11:00 uur PAUZE

  • 11:10 uur Filmisch inkijkje bij de proeftuinen
  • 11:20 uur Introductie eindproduct Lumbricus — Ruud Bartholomeus
  • 11:30 uur Paneldiscussie: prangende vragen met sprekers, genodigden en uw online inbreng! met medewerking van Luc Jehee en Sabine Pronk
  • 11:50 uur Synthese en conclusie

12.00 uur EINDE


Opgeven voor het eindsymposium?