Egyptenaren brengen bezoek aan de proeftuin Stegeren


Eind augustus en begin september hebben 2 groepen van circa 15 personen uit Egypte een bezoek gebracht aan de proeftuin Stegeren van het kennisprogramma Lumbricus. De groep is door het Ministerie van ALR (Ministry off Agriculture and Land Reclamation) samengesteld. Er zaten bestuurders in de groep (boeren) en vertegenwoordigers van verschillende ministeries. In Nederland werden de groepen begeleid door Peter Prins die de contacten legde met het kennisprogramma Lumbricus. Doel van het bezoek was om kennis te nemen van initiatieven rond irrigatie en drainage in relatie tot landbouwontwikkeling in Egpyte.

In het veld heeft Gé van den Eertwegh (van KnowH2O) uitleg gegeven over de opzet en eerste resultaten van de proeven met klimaatadaptieve drainage. In Stegeren wordt water aangevoerd vanuit de Vecht en via enkele waterleidingen naar de proefpercelen gebracht. Een innovatief drainagestelsel brengt het water ten slotte in de percelen. De betrokken boeren communiceren met de onderzoekers over de aan- en afvoer van water via een app. De onderzoekers passen de werking van het systeem aan via telemetrie. Zo kan enkele dagen voor een bewerking de aanvoer worden omgezet in afvoer om insporing van percelen te voorkomen.  In de proef worden metingen gedaan aan de omvang van de irrigatie, grondwaterpeilen en de grasopbrengst. Naderhand in de Bootsman hebben Gé en Peter van den Akker veel vragen van de delegatie beantwoord.

In Lumbricus werken overheden, onderzoekers en bedrijfsleven samen in het vergroten van kennis over bodem- en waterbeheer in relatie tot klimaatverandering. Het bezoek van de Egyptenaren biedt kansen om deze kennis te exporteren. Tijdens het bezoek zijn hiervoor door Ge nuttige kontakten gelegd.