Metingen met drone bij Lage Raam


In oktober kwamen maaibeheer, wetenschap en nieuwe technieken samen in een 500 meter traject van de Lage Raam in St. Hubert (Brabant). Daar lieten verzamelde een drone data zoals vegetatiebeelden en gedetaileerde afvoer- en waterstandsmetingen, zowel vóór als na het maaien. Met hyperspectrale camera’s werd ook de biomassa onder water vast gelegd.

Met een team van twaalf personen werd een solide basis gelegd om het effect van watervegetatie op waterstanden beter te kwantificeren. Dit is nodig want kennis op bepaalde punten ontbreekt; zoals over de mate van opstuwing van verschillende plantensoorten, veranderingen door het seizoen, en het effect van ruimtelijke patronen, zoals vegetatieproppen, in de watergang.

Dit onderzoek biedt een doorkijk naar de toekomst waarin maaibeheer verder kan worden geoptimaliseerd: hiermee kunnen risico’s op wateroverlast nog beter worden vermeden terwijl tegelijkertijd niet onnodig vaak of uitgebreid gemaaid hoeft te worden om dit te realiseren (dat is o.a. beter voor de biodiversiteit).

Opdrachtgever waterschap Aa en Maas en hoofduitvoerder van het onderzoek Deltares (Ellis Penning) kijken terug op een geslaagde start van het onderzoek. In het kader van Lumbricus (binnen het thema Boeiende Beekdalen) staan in 2018 dezelfde metingen op de planning, maar dan in het voorjaar, met andere afvoer- en waterplanten condities.


Drone beeld vegetatiemeting Lumbricus

Dronebeeld peil en vegetatiemeting

Drone beeld vegetatiemeting 4 Lumbricus

Drone met hyperspectrale camera