Bodemlevenactiviteit meten met onderbroeken en theezakjes


Een rijk en actief bodemleven draagt bij aan een goede bodemstructuur en waterinfiltratie, maar ook aan nutriëntenlevering en grasopbrengst. Melkveehouder Evert Kremer uit Stegeren, deelnemer aan de de proeftuin Oost, ziet verschil in bodemlevenactiviteit tussen zijn percelen. In sommige percelen lijkt de omzetting van nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) in een goede grasopbrengst beter te gaan dan in andere percelen. Om de bodemlevenactiviteit in kaart te brengen zijn in zijn percelen onderbroeken en theezakjes ingegraven.

Ingraven onderbroek

Het idee om je onderbroek in te graven als maat voor bodemlevenactiviteit is bedacht door ‘The Innovative Farmers’ in Canada waar het ‘Soil your undies’ wordt genoemd. Zij zochten een simpele methode om de activiteit van het bodemleven visueel te maken. Een kantoenen onderbroek is een vorm van organische stof (plantenresten) en wordt opgegeten door je bodemleven. Hoe meer van de onderbroek verteerd is hoe actiever het bodemleven.

Theezakjes index

Ook theezakjes in de vorm van rooibosthee en groene thee zeggen in de bodem iets over de activiteit van het bodemleven. Voordat de theezakjes in de bodem worden gegraven worden ze gewogen en na 3 maanden kunnen we berekenen hoeveel thee er is afgebroken, dit vertelt ons hoe snel de organische stof wordt afgebroken en ook over de activiteit van het bodemleven. Deze methode is bedacht door onderzoekers in Utrecht en wordt ‘The tea bag index’ genoemd.

Vergelijken met andere percelen

Bij bodemactiviteit wordt gekeken naar de aanwezigheid van onder andere kleine organismen, schimmels en bacteriën. Zijn deze voldoende aanwezig dan is er voldoende bodemleven.

Bij Evert Kremer wordt de afbraak van onderbroeken en theezakjes op verschillende graspercelen vergeleken met referentiepercelen bij de buurman. Als blijkt dat de bodemleven activiteit minder is dan op de referentiepercelen gaan we gericht maatregelen nemen om het bodemleven te activeren. Welke maatregelen dat zijn hangt af van wat de oorzaak is. Dit kan liggen in het ontbreken van bijvoorbeeld mineralen, zuurstof, voedsel of de PH waarde van de bodem.

Onderbroek test

Ook de afbraak van organische stof meten met een onderbroek? Kies het liefste een biologische katoenen onderbroek en laat deze twee maanden in de bodem. Zorg dat je onderbroek mooi plat in de bodem ligt op ongeveer 10 cm diepte. Test verschillende locaties en laat je verrassen door het resultaat.

Voor meer info bel met Carmen Versteeg 0615544346