Bodembreed Symposium


Programma Lumbricus was aanwezig op het Bodembreed Symposium in november. Na een uitleg over het programma, werd in deelsessies rond een thema-tafel met tafelheer of dame de diepte ingegaan. Interessante ideeën die boven zijn komen drijven nemen we mee in het programma.

Tijdens de sessies zijn drie van de vier thema’s van het programma Lumbricus besproken. Opvallend bij de Bewuste Bodem-tafel was de constatering dat als het gaat om concrete oplossingen, men vooral na de ander wijst: het probleem ligt niet bij mij.
Bij de Boeiende Beekdalen-tafel zijn verschillende ideeën over klimaatrobuuste beekdalinrichting genoemd. Bijvoorbeeld: focus op vertraagde aanvoer in de haarvaten van het systeem, zoals voedselbossen en intercropping.
Bij de Goede Governance-tafel ging het onder andere over de overheid als betrouwbare partner, consistentie in het beleid, doelen zijn niet hetzelfde als regels en over bodem als basis voor beleid: waarom is er bijvoorbeeld geen landelijk vitaal bodem beleid?
Het was een waardevolle bijeenkomst met ongeveer 50 deelnemers.