Artikel in Water Governance

De onderzoekers en proeftuin coördinatoren hebben recentelijk een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Water Governance. Hierin wordt uitgelegd hoe binnen het Lumbricus project vorm gegeven wordt aan het begrip participatieve monitoring.

Wil je het hele artikel lezen? Ga dan naar  http://water-governance.nl/. Kies voor de editie 01-2019 en scroll vervolgens naar de pagina’s 46-49.