Governance assessment tool


Bij “governance assessment” wordt bekeken in hoeverre de betrokken organisaties en hun zienswijzen, de instrumenten en de verantwoordelijkheden en middelen om ze toe te passen, een stimulerende dan wel beperkende invloed hebben op de mogelijkheden om tot een integraal en gebiedsgerichte aanpak te komen.