Natuurlijke inrichting beken


Waterschappen zijn al een jaar of 20 bezig om beken natuurlijker te maken en dat heeft geleid tot prachtige resultaten. Kijk bijvoorbeeld naar de Regge.

De praktijk laat zien dat dit leidt tot nieuwe bedrijvigheid, omdat mensen er graag wandelen of fietsen of kanoën. Een ander effect is, dat als het regent, de afvoer van water minder snel gaat, zodat steden benedenstrooms minder overlast ondervinden en dat water in het gebied zelf behouden blijft. Dat is met name belangrijk voor drogere periodes die dankzij klimaatverandering steeds vaker zullen voorkomen.

Herstel van beken heeft dus voordelen en waterschappen willen nog honderden kilometers beek in Nederland onderhanden nemen. Boeiende Beekdalen ondersteunt de waterschappen hierbij door innovatieve methoden voor herstel te ontwikkelen. We maken gebruik van de krachten van de natuur in plaats dat de mens alles met behulp van bulldozers en graafmachines uitvoert. “Bouwen met natuur” noemen we dat.