Sang en Goorkens

Het gebied Sang en Goorkens is door de provincie aangewezen als natte natuurparel. Dit is een waardevol natuurgebieden met van oudsher bijzondere natuurwaarden die afhankelijk zijn van grondwater (kwel). Dit soort gebieden staan landelijk onder druk door verdroging. Dit gebied is aangewezen om de Waterwijzer Natuur te testen.