Proefgebied 'De Raam'

Van het werkgebied de Raam zijn gebiedsanalyses (kaarten) gemaakt door Wageningen Environmental Research, op basis van aangekochte monstername gegevens van Eurofins in het gebied. Daarna zijn er 40 profielkuilen gegraven + analyses gedaan, om inzicht te krijgen in de bodemconditie en als voorbereiding op een selectie van percelen en kansrijke maatregelen.

Op dit moment wordt een overzicht gemaakt van beschikbare kennis, om deze kansrijke maatregelen uit te kiezen, gezien de gebiedsanalyse en de gegraven profielkuilen. Uiteindelijk (lange termijn) moeten de succesvolle maatregelen worden toegepast in modellen, om te bepalen wat de effecten van deze maatregelen zijn op stroomgebiedsniveau.