Proefgebied: De Groote Molenbeek

In het stroomgebied van de Groote Molenbeek in het werkgebied van waterschap Limburg.