Stofstromenanalyse

Hierbij wordt alle beschikbare regionale meet- en modelinformatie van de proeftuinen aangewend voor het ruimtelijk kwantificeren van routes van water en nutriënten. Een beeld van de bijdragen van oppervlakkige afstroming, drainafvoer en grondwater (ondiep, diep) aan de oppervlaktewaterkwaliteit is essentieel voor het selecteren van de juiste maatregelen.