Proefgebied ‘Karshoek-Stegeren: Nevengeul

Binnen het thema Boeiende Beekdalen wordt in het Vechtdal eind 2017 een stuwpasserende nevengeul van 2,5 km lengte aangelegd volgens de principes van Building with Nature. Door deze nevengeul goed te monitoren zal er veel nieuwe kennis worden vergaard over de effecten van Building with Nature en op welke manieren dat in de toekomst kan worden ingezet.