Koppeling model WOFOST


Voor het simuleren van maatregelen, in ieder geval maatregelen die gericht zijn op adaptatie aan drogere omstandigheden, is het belangrijk de dynamiek in bodemvocht beter te simuleren door het verbeteren van de berekende werkelijke verdamping.

Daarvoor is het nodig een gewasgroeimodule (=WOFOST) te koppelen, waarmee de gewasgroei en verdamping dynamisch en naar verwachting beter kunnen worden gesimuleerd. Het hydrologisch instrumentarium sluit hierdoor beter aan bij de uitgangspunten in de Waterwijzers, die in vervolgstappen kunnen worden toegepast.


Meer informatie over het WOFOST model

Mais - WOFOST model