Save the date(s) Eindsymposium Lumbricus


Als je concreet werk wilt maken van klimaatrobuust bodem- en waterbeheer op de hogere zandgronden, waar begin je dan? Hoe zorg je voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie? Hoe voorkom je wateroverlast en verminder je de kans op verdroging? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen en hoe hangen die met elkaar samen? Wat is het effect van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met inwoners en grondgebruikers?

In het programma Lumbricus hebben we de afgelopen vier jaar gewerkt aan het beantwoorden van deze vragen. Dat deden we samen met onderzoekers, waterschappers en grondgebruikers. We krijgen
steeds vaker te maken met perioden van langdurige droogte. Daarom is dit programma van groot belang. We hebben veel kennis en inzichten vergaard. Die willen we graag met u delen.

Workshops en slotsymposium

Tijdens drie afsluitende workshops bespreken we met elkaar de instrumenten en werkwijzen voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Wil je ook
kennisnemen van de resultaten van Lumbricus, en praktische handvatten krijgen om ze zelf toe te passen? Neem deel aan een van deze workshops. Het programma Lumbricus wordt afgesloten met een bestuurlijk slotsymposium, op 3 maart 2021.

programma workshops

De officiële uitnodiging en het programma volgen.

Aanmelden

Wil je je alvast aanmelden? Geef dan aan waar je bij aanwezig wilt zijn. aanmeld button
footer meer informatie