Wormenintroductie voor waterinfiltratie


Pendelende regenwormen zijn uitgezet in een graslandperceel van melkveehouder Evert Kremer, deelnemer aan de Lumbricus-pijler Bewuste Bodem. Deze wormen kunnen diepe verticale gangen graven die de waterinfiltratie kunnen verdubbelen en de beworteling van het grasland verdiepen.

Niet zomaar een regenworm

Voor veel mensen is een regenworm een regenworm. De ene worm is echter de andere niet, in Nederland komen namelijk 18 soorten regenwormen voor. Deze zijn onder te verdelen in 3 groepen; strooiselbewonende wormen, bodembewonende wormen en pendelaars.

Voor deze proef is gekozen voor de pendelaar Lumbricus terrestris, dit is in ons land de grootste regenworm (10 tot 30 cm lang), die diepe verticale gangen graaft (tot wel 3 m diepte bij een lage waterstand). Hij is honkvast aan zijn permanente gang, kan 7 jaar oud worden en komt s ’nachts aan de oppervlakte om plantenresten te zoeken.

Goed voor de bodem

Afgelopen jaren stonden er na een flinke bui veel plassen op enkele percelen van Evert Kremer, de waterinfiltratie lijkt hier niet optimaal te zijn.  Na het steken van een paar plaggen ontdekten we dat er weinig wormen leven in dit perceel en dat pendelende wormen compleet afwezig zijn. Daarnaast vonden we een verdichte laag op zo’n 30 cm diepte en vonden we onverteerde plantenresten. Pendelende wormen introduceren in dit perceel zou een oplossing kunnen zijn. Naast vertering van organisch materiaal kunnen de wormen verdichte lagen doorboren, dit verbetert de waterinfiltratie en zorgt voor een diepere beworteling.

Proefopzet

Er zijn twintig ijzeren buizen in de grond geduwd met een kraan, in 10 buizen zijn 15 wormen uitgezet, de andere 10 buizen dienen als controle. Het is bekend dat wormen goede ontsnappers zijn, ze kunnen makkelijk tegen een gladde buis opklimmen. Om dit te voorkomen hebben we vliegengaas over de buizen gespannen. De komende 1,5 jaar gaan we verschillende metingen doen om het effect van de wormen op de bodem te bepalen. Daarnaast zijn we ook erg benieuwd hoe het de wormen vergaat, blijven ze leven? Neemt het aantal toe?

Voor meer info mail of bel met Carmen Versteeg (c.versteeg@louisbolk.nl) 0615544346