Save the date! Digitaal eindsymposium Lumbricus: 3 maart 2021


Je wilt concreet werk maken van klimaatrobuust bodem- en waterbeheer. Waar begin je dan? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen? Hoe hangen die maatregelen met elkaar samen? Hoe kun je bepalen wat het effect is van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met de inwoners en grondgebruikers?

Met het programma Lumbricus werken we aan antwoorden op deze vragen. In de afgelopen drie jaar hebben we veel ervaring en kennis opgedaan. Deze komen samen in verschillende publicaties en natuurlijk tijdens het digitale eindsymposium op woensdag 3 maart 2021. Je bent van harte welkom om op deze dag kennis te nemen van de resultaten van Lumbricus. Bovendien bieden we je graag praktische handvatten om ze zelf toe te passen.

Reserveer daarom alvast woensdag 3 maart 2021 in je agenda. De officiële uitnodiging volgt. Alvast aanmelden? Dat kan via