Pilot Stegeren in proeftuin Oost officieel gestart


Donderdag 20 september is de pilot in Stegeren officieel gestart. Dagelijks bestuurslid van waterschap Vechtstromen Nettie Aarnink strooide samen met vijf deelnemende agrariërs wormen uit en markeerde hiermee het officiële startmoment.

Proeftuin Oost

Stegeren is een van de twee landelijke proeftuinen van Lumbricus. In Stegeren werkt het waterschap samen met zes agrariërs die verschillende proeven op hun land toepassen om zo een antwoord te vinden op de vraag welke methodes het beste werken bij bijvoorbeeld hoosbuien of extreme droogte. Met andere woorden: hoe zorgen we voor extra water in tijden van droogte en hoe voeren we water zo snel mogelijk af tijdens hoosbuien. Deze proeven worden uitgevoerd door de kennisinstellingen  KWR water (Nieuwegein) in samenwerking met het bedrijf KnowH20 (Wageningen).

Officiële start

Tijdens deze middag begonnen we met een algemene introductie door Nettie Aarnink waarna Wim Wassink (projectleider proeftuin Oost) de aanwezigen kort wat vertelde over de aanleiding van de pilot en welke proeven er gedaan worden: slimme stuw, klimaat adaptieve drainage, diepwortelende gewassen en een proef met wormen. Na het informatieve gedeelte werd er per huifkar door het gebied getrokken en kregen de aanwezigen onderweg van Ruud Bartolomeus (KWR water) en Gé van Eertwegh (KnowH20) uitleg over de klimaat adaptieve drainage. Nick van Eekeren (van het Louis Bolk Instituut) vertelden de aanwezigen een interessant verhaal over de verschillende soorten wormen en hun functies. Dat was ook de link naar de openingshandeling: die werd verricht door Nettie Aarnink en vijf deelnemende agrariërs.

Benieuwd wie de agrariërs zijn, waarom ze meedoen en wat voor proeven ze op hun land krijgen? Bekijk snel het filmpje.