Kennisdag Zoetwater


22 november is Lumbricus aanwezig op de vijfde Kennisdag Zoetwater, georganiseerd door Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Zoetwater.

Tijdens het programma geven we een algemene presentatie over Lumbricus, gaan Wageningen Environmental Research en KWR Watercycle Research Institute in op de toepassingen van de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur, vertelt waterschap Limburg over subirrigatie, en brengt waterschap Vechtstromen de Slimme Stuw aan bod.

Lees meer over de kennisdag Zoetwater.